top of page

חלוקה מחדש ופוליטיקת הפיננסיאליזציה של מדיניות רווחה: תכנית ׳חיסכון לכל ילד
ביטחון סוציאלי, 2022 | עם זאב רוזנהק

הפיננסיאליזציה הגוברת ומעמיקה במגוון תחומי פעילות כלכלית וחברתית היא אחד ממאפייני היסוד של המשטר הנאו -ליברלי. תהליך זה מצוי בעיצומו גם בתחומים שונים של פעילות המדינה, כולל מדיניות הרווחה. הפיננסיאליזציה של מדינת הרווחה מכוננת וממסדת... 

הדומיננטיות של גופים עסקיים בענף הרווחה פגעה במטופלים. מה צריך לעשות עכשיו?
תלם, 2022

בחודש מאי האחרון מתו מהרעלת מזון שלושה חוסים, ועשרות נוספים חלו, במעון "בית דפנה" לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית (מש"ה) בחולון. המעון פועל במסגרת רשת "בית אקשטיין", שנמצאת בבעלות קבוצת דנאל. בעקבות האירוע ובעקבות ההחלטה לפתוח בחקירה פלילית, ירד שווי המנייה של דנאל בבורסת תל אביב בכ-20 אחוז בתוך שבועות ספורים...

חוב ציבורי
סוציולוגיה ישראלית, גיליון מיוחד: חברה פוגשת מגיפה, 2021

גידול בחוב הציבורי אמנם נתפס בקונצנזוס הניאו-ליברלי כרעה חולה, אך משבר הקורונה חושף את חשיבותו של החוב הציבורי כמכשיר שמאפשר תמיכה בפעילות הכלכלית בזמן האטה כלכלית.

העולם אינו שטוח
תלם, 2020

האם יש מקום למדיניות כלכלית-חברתית סוציאל-דמוקרטית במאה ה-21? התשובה השלילית והחד-משמעית ניתנה, לכאורה, כבר לפני כמה עשורים, בסופה של "המאה ה-20 הקצרה", שהסתיימה לא רק בהתפרקות המשטרים הקומוניסטיים אלא גם באימוץ של מדיניות...

הפן הממשלי של הניאו-ליברליזם: אתגרים תיאורטיים
תיאוריה וביקורת, 2018

ספרות הכלכלה הפוליטית רואה במשבר הפיננסי העולמי שפרץ בשנת 2008 הן את רגע התבוסה של הניאו-ליברליזם, שכן המשבר סיפק הוכחה ניצחת לאוזלת ידה של המדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית, והן את ניצחונו הגדול של הניאו-ליברליזם...

קרא עוד

תאוריות כלכליות של ממשל כגורם לביסוס השפעתם הפוליטית של כלכלנים בישראל
מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות, 2018

השפעתם של כלכלנים על המדיניות הכלכלית המיושמת בישראל ובעולם התחזקה ומוסדה משנות ה-80 של המאה ה-20. מאמר זה דן בתפקיד שמילאו תאוריות כלכליות של ממשל בתהליך זה, ומתוך כך הוא מפנה זרקור אל התפקיד שמילאו הרעיונות שפותחו באקדמיה... 

קראו עוד

אחרית דבר: קיצור תולדות הניאו-ליברליזם בישראל
בתוך: קיצור תולדות הניאו-ליברליזם (מולד), 2015

קיצור תולדות הניאו־ליברליזם הוא דוגמה מובהקת למעט המחזיק את המרובה. גם מי שלא יסכים עם כל אבחנותיו וטענותיו לא יוכל להמעיט מיכולתו של דיוויד הארווי לשרטט עבורנו מפה רב־ממדית, מקיפה וקוהרנטית של התופעה הכלכלית־פוליטית החשובה של זמננו...

קראו עוד

הפרטה של שירותים חברתיים באמצעות מיקור חוץ
בתוך: מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות בין הפרטי לציבורי, 2015

פרק זה עוסק בהפרטת הביצוע של שירותים חברתיים בישראל. "הפרטת הביצוע", משמע הספקתם של שירותים שהם באחריות המדינה ובמימונה באמצעות גורמים לא ממשלתיים, עסקיים או כאלה הפועלים ללא כוונת רווח (מלכ"רים). דפוס זה של הספקת שירותים...

קראו עוד

תגובת בנק ישראל ואגף התקציבים למיתון – עקרונות כלכליים ופוליטיקה מוסדית
הרבעון לכלכלה, 2011

מאמר זה עומד על הסיבות לשונות במדיניות המקרו-כלכלית שננקטה על-ידי בנק ישראל ואגף התקציבים בתגובה למיתון 2009-2008 ומיתון 2003-2001. בעוד שבתגובה למיתון האחרון נקט בנק ישראל מדיניות מרחיבה ומתערבת, קידם אגף התקציבים עמדה שמרנית יחסית. מדיניות...

קראו עוד

ביקורת ספר: משילות משולבת: היבטים תיאורטיים ומעשיים (עורכים: נטע שר-הדר, ליהיא להט, ויצחק גל-נור)
חברה ורווחה, 2023

״משילות משולבת״ היא גישה שמציעה דפוס ממשל חדש לקביעת מדיניות ציבורית בעידן של הפרטה ומיקור חוץ, המאופיין בריבוי שחקנים ציבוריים ופרטיים אשר מעורבים במתן שירותים ציבוריים. פרקי הספר, המחולק למבוא וארבעה שערים, דנים בגישת המשילות המשולבת מזווית תיאורטית ומעשית. הפרקים עוסקים בזווית המעשית של המשילות המשולבת ממוקדים בישראל, והפרקים התיאורטיים מקנים בסיס ידע כללי, רחב וחיוני על אודות גישה זו. הספר ממחיש היטב כי משילות משולבת היא כורח חיוני במציאות של הפרטה ובעידן של משבר הדמוקרטיה.

ביקורת ספר: המקורות הלאומיים של כלכלת השוק: פיתוח כלכלי בתקופת עיצובות של הקפיטליזם הישראלי (אריה קרמפף)
ביטחון סוציאלי, 2017

אריה קרמפף "מבקש להסביר את תהליך התהוותו של הקפיטליזם הישראלי ואת התמורות שעבר" משנות ה-30 עד שנות ה-60.״ ראוי להתעכב על משפט זה, מכיוון שרבים נוהגים להגדיר את כלכלת ישראל של העשורים הראשונים ככלכלה סוציאליסטית או מתוכננת. ספר זה קובע שכבר בשלהי שנות היישוב התגבשה בארץ כלכלת שוק מוכוונת-מדינה (או מדינה בדרך) בהתאם למודל ה-state-led capitalism. עם זאת שינה הקפיטליזם הישראלי את פניו, לא פעם אחת. הספר מתמקד בתיאורם של אחדים מהחשובים שבשינויים אלה ובהסברם.

See my full Curriculum Vitae

cv-icon-simple-document-sign-vector-1883

Read my full CV

Visit my Page on Google Scholar

ללא שם_edited.png

Visit my page on Google Scholar 

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Visit my page on Research Gate

ללא שם2_edited.png

Visit my page on Research Gate

Visit my page on TAU's website

ללא שם3_edited.png

Visit my page at Tel-Aviv University

Visit me on Twitter &

Follow me on Twitter

ללא שם4_edited.png
bottom of page