top of page

משרד האוצר הקפיא חלק גדול מתקציב הכשרת המורים: "בממשלה חושבים רק לטווח הקצר ולא הארוך"
׳דבר׳, 16.11.2023

באוצר הקפיאו תקציבים להשתלמויות והכשרות מעשיות, והמכללות פועלות בחוסר ודאות | פרופ' חיים שקד, יו"ר פורום נשיאי מכללות לחינוך: "קיצוץ היום במכללות, יפגע מחר במערכת החינוך" | פרופ' יולי תמיר, נשיאת מכללת בית ברל לחינוך: "מורים נכנסים לכיתות עם ילדים שעברו חוויות קשות בלי הכשרה בשטח"

כניסה תחת האלונקה? רק בתמורה לחיזוק יסודות הסולידריות החברתית
כלכליסט, 8.9.2020 | עם אסף בונדי

העסקה שיש לדרוש היום אל מול הדרישות מעובדי המגזר הציבורי צריכה לבטא שילוב בין ויתור חלקי וזמני על הטבות שכר מסוימות לעובדים בשכר גבוה ובעלי ביטחון תעסוקתי, לבין רפורמות חברתיות ארוכות טווח, שיכללו, בין השאר: הגדלת דמי אבטלה והבטחת הכנסה, וביצור מעמד השירותים החברתיים באמצעות הרחבתם ובלימת וצמצום ההפרטה שלהם.

להחזיר את הריבית לציבור? הצעה חדשה קוראת תיגר על הקונצנזוס הכלכלי
׳דבר׳, 27.9.2022

חבר לשעבר בוועדה המוניטרית הבריטית מציע לשנות את הרכב הוועדה שקובעת את הריבית, כך שתכלול נציגי ציבור ולא רק טכנוקרטים | ד"ר רונן מנדלקרן: "הריבית אמורה להקבע לפי 'טוב כללי', אבל אנחנו רואים שיש לה השפעה שונה על ציבורים שונים"

למה גל שני? זו הכלכלה טיפשון
כלכליסט, 21.7.2020 | עם אלי קוק

למדינות כמו ישראל, שסובלות מגל שני קשה של הקורונה, יש מכנה משותף: גישה הכוללת הפרטה של האחריות הציבורית לרווחת האזרחים; מדיניות כלכלית ימנית זו הכתיבה יציאה מהירה מדי מהסגר, ומכאן לפגיעה באיכות החיים של הישראלים, וגם בחיים עצמם.

כלכלת הקורונה/״האוצר לא מבין בכלכלה״: מומחים משיבים להצעות לפגוע בשכר המינימום ובפנסיה
׳דבר׳, 28.7.2020

הפגיעה באוכלוסיות הכי חלשות תצמצם את הצריכה, תחריף את האבטלה, ותגדיל את חובות משקי הבית העניים.

כלכלת הקורונה: ״האוצר לא מבין בכלכלה״: מומחים משיבים להצעות לפגוע בשכר המינימום ובפנסיה
׳דבר׳, 28.7.2020

הפגיעה באוכלוסיות הכי חלשות תצמצם את הצריכה, תחריף את האבטלה, ותגדיל את חובות משקי הבית העניים.

ראיון: ״מדיניות הצנע שמוביל משרד האוצר בלתי-מוצדקת ואין לה שום היגיון כלכלי״
׳דבר׳26.4.2020

הכלים הכלכליים שיש לנקוט אולי נשמעים מסובכים אבל העיקרון די פשוט: אם המדינה היא זו שמשביתה את המשק, היא זו שצריכה לטפל מקופתה בהפסדים שסופגים יחידים, משפחות ועסקים. הבעיה היא ש"זה לא מה שהאוצר עושה".

כך הגענו עד הלום
דה מרקר, 21.5.2019 | עם מיכאל שלו 

הפערים בישראל העמיקו בעידן הניאו–ליברלי, אך את הסיבות לכך אין לחפש רק במנגנוני השוק, אלא גם באי השוויון היסודי של החברה הישראלית.

קוראים לזה ״קליינטליזם״
מולד, 3.4.2014

יוזמת שר האוצר שלא לגבות מע"מ מרוכשי דירה חדשה מלמדת על נכונותו להיטיב עם צרכיהם הכלכליים של קהל המצביעים שלו על חשבון הציבור הכללי - ניתוח כלכלי-פוליטי של מדיניות "אפס מע״מ״.

הצד השני של המטבע
מולד, 12.5.2013

דוקטורנט צעיר זיעזע את העולם הכלכלי כולו, כשחשף שגיאות יסודיות בנוסחה שעליה מבוססת מדיניות הצנע. יותר מכל מלמדת הפרשה על חרדות הימין מפני התאוששות רעיון מדינת הרווחה בעקבות המשבר העולמי

השפעת מדיניות מקרו-כלכלית על הסולידריות החברתית
מולד, 3.11.2012

מדיניות ההוצאה והמיסוי של ממשלות הימין משליכה באופן הרסני על מערכות הבריאות והחינוך ומסכנת את הסולידריות החברתית

אם יש הרבה מתנגדים להפרטה, אפשר גם לעשות אותה בשקט
כלכליסט, 19.2.2013

בעל פיגור שכלי שצריך מעון יקבל ככל הנראה מעון בבעלות פרטית ולא בבעלות ממשלתית כפי שהיה נהוג בעבר. מחקר חדש חושף את המספרים והסיבות מאחורי הליך הפרטה שעוקף את התנגדויות העובדים וההורים, ומשתמש בכוח הכסף כדי לקבוע עובדות בשטח

אם יש הרבה מתנגדים להפרטה, אפשר גם לעשות אותה בשקט
כלכליסט, 19.2.2013

בעל פיגור שכלי שצריך מעון יקבל ככל הנראה מעון בבעלות פרטית ולא בבעלות ממשלתית כפי שהיה נהוג בעבר. מחקר חדש חושף את המספרים והסיבות מאחורי הליך הפרטה שעוקף את התנגדויות העובדים וההורים, ומשתמש בכוח הכסף כדי לקבוע עובדות בשטח

כך השתלט השוק הפרטי על השירותים החברתיים בישראל
כלכליסט, 3.3.2015

אבחון בעלי מוגבלויות ושירותים רפואיים בבתי ספר – אלו רק חלק מהשירותים החברתיים שהעבירה המדינה לידיים פרטיות לאורך השנים. הרווחים השל החברות עלולים לבוא על חשבון תנאי התעסוקה של העובדים ואיכות השירות לאזרחים.

Socio-Economic Review, 2019
Governance, 2021
New Political Economy, 2020
Public Administration, 2019

See my full Curriculum Vitae

cv-icon-simple-document-sign-vector-1883

Read my full CV

Visit my Page on Google Scholar

ללא שם_edited.png

Visit my page on Google Scholar 

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Visit my page on Research Gate

ללא שם2_edited.png

Visit my page on Research Gate

Visit my page on TAU's website

ללא שם3_edited.png

Visit my page at Tel-Aviv University

Visit me on Twitter &

Follow me on Twitter

ללא שם4_edited.png
bottom of page