top of page

ההפרטה לא עוצרת
ערב עיון בנושא להסדיר ולמשול בעידן ההפרטה

מכון ון ליר בירושלים, 2023

לחזק את מוסדות האמינות החברתית | עם מיכל קורא
כנס זה הזמן לפוסט-קפיטליזם

מכון ון ליר בירושלים, 2021

ניאו-ליברליזם והבחירה בין טכנוקרטיה ופופוליזם
בחירות 2019: דמוקרטיה במיטבה או דמוקרטיה בנסיגה?

כנס מיוחד של ביה״ס למדע המדינה, ממשל, ויחסים בינלאומיים, 2019

מה למדנו לאחר שלושה עשורים של הפרטה בישראל?
ערב עיון לכבוד צאתו לאור של הספר ניאו-ליברליזם ומדיניות ההפרטה בישראל: ההשלכות של נסיגת המדינה מאחריות לאזרחיה

מכון ון ליר בירושלים, 2019

תכנית מעגלי תעסוקה - פרספקטיבה היסטורית
תוכנית מעגלי תעסוקה: החלופה הציבורית הראויה לתוכנית ויסקונסין?

מכון ון ליר בירושלים, 2017

See my full Curriculum Vitae

cv-icon-simple-document-sign-vector-1883

Read my full CV

Visit my Page on Google Scholar

ללא שם_edited.png

Visit my page on Google Scholar 

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Visit my page on Research Gate

ללא שם2_edited.png

Visit my page on Research Gate

Visit my page on TAU's website

ללא שם3_edited.png

Visit my page at Tel-Aviv University

Visit me on Twitter &

Follow me on Twitter

ללא שם4_edited.png
bottom of page